330 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


300.3
(z prawami autorskimi)

282.48
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 330 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 300.3 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 282.48 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 330 zł
Podstawa opodatkowania 165 zł
Koszty uzyskania 165 zł
Podatek do US 18% 29.7 zł
Kwota netto (na rękę) 300.3 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 330 zł
Podstawa opodatkowania 66 zł
Koszty uzyskania 264 zł
Podatek do US 18% 47.52 zł
Kwota netto (na rękę) 282.48 zł