3280 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2984.8
(z prawami autorskimi)

2807.68
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3280 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2984.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2807.68 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3280 zł
Podstawa opodatkowania 1640 zł
Koszty uzyskania 1640 zł
Podatek do US 18% 295.2 zł
Kwota netto (na rękę) 2984.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3280 zł
Podstawa opodatkowania 656 zł
Koszty uzyskania 2624 zł
Podatek do US 18% 472.32 zł
Kwota netto (na rękę) 2807.68 zł