3168 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2882.88
(z prawami autorskimi)

2711.808
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3168 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2882.88 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2711.808 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3168 zł
Podstawa opodatkowania 1584 zł
Koszty uzyskania 1584 zł
Podatek do US 18% 285.12 zł
Kwota netto (na rękę) 2882.88 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3168 zł
Podstawa opodatkowania 633.6 zł
Koszty uzyskania 2534.4 zł
Podatek do US 18% 456.192 zł
Kwota netto (na rękę) 2711.808 zł