3125 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2843.75
(z prawami autorskimi)

2675
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3125 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2843.75 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2675 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3125 zł
Podstawa opodatkowania 1562.5 zł
Koszty uzyskania 1562.5 zł
Podatek do US 18% 281.25 zł
Kwota netto (na rękę) 2843.75 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3125 zł
Podstawa opodatkowania 625 zł
Koszty uzyskania 2500 zł
Podatek do US 18% 450 zł
Kwota netto (na rękę) 2675 zł