3050 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2775.5
(z prawami autorskimi)

2610.8
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3050 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2775.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2610.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3050 zł
Podstawa opodatkowania 1525 zł
Koszty uzyskania 1525 zł
Podatek do US 18% 274.5 zł
Kwota netto (na rękę) 2775.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3050 zł
Podstawa opodatkowania 610 zł
Koszty uzyskania 2440 zł
Podatek do US 18% 439.2 zł
Kwota netto (na rękę) 2610.8 zł