3017 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2745.47
(z prawami autorskimi)

2582.552
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3017 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2745.47 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2582.552 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3017 zł
Podstawa opodatkowania 1508.5 zł
Koszty uzyskania 1508.5 zł
Podatek do US 18% 271.53 zł
Kwota netto (na rękę) 2745.47 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3017 zł
Podstawa opodatkowania 603.4 zł
Koszty uzyskania 2413.6 zł
Podatek do US 18% 434.448 zł
Kwota netto (na rękę) 2582.552 zł