3012 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2740.92
(z prawami autorskimi)

2578.272
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3012 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2740.92 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2578.272 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3012 zł
Podstawa opodatkowania 1506 zł
Koszty uzyskania 1506 zł
Podatek do US 18% 271.08 zł
Kwota netto (na rękę) 2740.92 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3012 zł
Podstawa opodatkowania 602.4 zł
Koszty uzyskania 2409.6 zł
Podatek do US 18% 433.728 zł
Kwota netto (na rękę) 2578.272 zł