2990 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2720.9
(z prawami autorskimi)

2559.44
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2990 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2720.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2559.44 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2990 zł
Podstawa opodatkowania 1495 zł
Koszty uzyskania 1495 zł
Podatek do US 18% 269.1 zł
Kwota netto (na rękę) 2720.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2990 zł
Podstawa opodatkowania 598 zł
Koszty uzyskania 2392 zł
Podatek do US 18% 430.56 zł
Kwota netto (na rękę) 2559.44 zł