299 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


272.09
(z prawami autorskimi)

255.944
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 299 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 272.09 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 255.944 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 299 zł
Podstawa opodatkowania 149.5 zł
Koszty uzyskania 149.5 zł
Podatek do US 18% 26.91 zł
Kwota netto (na rękę) 272.09 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 299 zł
Podstawa opodatkowania 59.8 zł
Koszty uzyskania 239.2 zł
Podatek do US 18% 43.056 zł
Kwota netto (na rękę) 255.944 zł