2800 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2548
(z prawami autorskimi)

2396.8
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2800 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2548 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2396.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2800 zł
Podstawa opodatkowania 1400 zł
Koszty uzyskania 1400 zł
Podatek do US 18% 252 zł
Kwota netto (na rękę) 2548 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2800 zł
Podstawa opodatkowania 560 zł
Koszty uzyskania 2240 zł
Podatek do US 18% 403.2 zł
Kwota netto (na rękę) 2396.8 zł