2775 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2525.25
(z prawami autorskimi)

2375.4
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2775 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2525.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2375.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2775 zł
Podstawa opodatkowania 1387.5 zł
Koszty uzyskania 1387.5 zł
Podatek do US 18% 249.75 zł
Kwota netto (na rękę) 2525.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2775 zł
Podstawa opodatkowania 555 zł
Koszty uzyskania 2220 zł
Podatek do US 18% 399.6 zł
Kwota netto (na rękę) 2375.4 zł