2660 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2420.6
(z prawami autorskimi)

2276.96
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2660 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2420.6 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2276.96 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2660 zł
Podstawa opodatkowania 1330 zł
Koszty uzyskania 1330 zł
Podatek do US 18% 239.4 zł
Kwota netto (na rękę) 2420.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2660 zł
Podstawa opodatkowania 532 zł
Koszty uzyskania 2128 zł
Podatek do US 18% 383.04 zł
Kwota netto (na rękę) 2276.96 zł