2550 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2320.5
(z prawami autorskimi)

2182.8
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2550 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2320.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2182.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2550 zł
Podstawa opodatkowania 1275 zł
Koszty uzyskania 1275 zł
Podatek do US 18% 229.5 zł
Kwota netto (na rękę) 2320.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2550 zł
Podstawa opodatkowania 510 zł
Koszty uzyskania 2040 zł
Podatek do US 18% 367.2 zł
Kwota netto (na rękę) 2182.8 zł