2501 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2275.91
(z prawami autorskimi)

2140.856
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2501 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2275.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2140.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2501 zł
Podstawa opodatkowania 1250.5 zł
Koszty uzyskania 1250.5 zł
Podatek do US 18% 225.09 zł
Kwota netto (na rękę) 2275.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2501 zł
Podstawa opodatkowania 500.2 zł
Koszty uzyskania 2000.8 zł
Podatek do US 18% 360.144 zł
Kwota netto (na rękę) 2140.856 zł