25000 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


22750
(z prawami autorskimi)

21400
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 25000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 22750 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 21400 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 25000 zł
Podstawa opodatkowania 12500 zł
Koszty uzyskania 12500 zł
Podatek do US 18% 2250 zł
Kwota netto (na rękę) 22750 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 25000 zł
Podstawa opodatkowania 5000 zł
Koszty uzyskania 20000 zł
Podatek do US 18% 3600 zł
Kwota netto (na rękę) 21400 zł