2500 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2275
(z prawami autorskimi)

2140
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2275 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2140 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2500 zł
Podstawa opodatkowania 1250 zł
Koszty uzyskania 1250 zł
Podatek do US 18% 225 zł
Kwota netto (na rękę) 2275 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2500 zł
Podstawa opodatkowania 500 zł
Koszty uzyskania 2000 zł
Podatek do US 18% 360 zł
Kwota netto (na rękę) 2140 zł

    Frazy powiązane:

  • umowa o dzieło 2500 brutto
  • 2500 brutto ile to netto na rok 2017