2450 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2229.5
(z prawami autorskimi)

2097.2
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2450 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2229.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2097.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2450 zł
Podstawa opodatkowania 1225 zł
Koszty uzyskania 1225 zł
Podatek do US 18% 220.5 zł
Kwota netto (na rękę) 2229.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2450 zł
Podstawa opodatkowania 490 zł
Koszty uzyskania 1960 zł
Podatek do US 18% 352.8 zł
Kwota netto (na rękę) 2097.2 zł