2370 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2156.7
(z prawami autorskimi)

2028.72
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2370 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2156.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2028.72 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2370 zł
Podstawa opodatkowania 1185 zł
Koszty uzyskania 1185 zł
Podatek do US 18% 213.3 zł
Kwota netto (na rękę) 2156.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2370 zł
Podstawa opodatkowania 474 zł
Koszty uzyskania 1896 zł
Podatek do US 18% 341.28 zł
Kwota netto (na rękę) 2028.72 zł