2274 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2069.34
(z prawami autorskimi)

1946.544
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2274 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2069.34 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1946.544 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2274 zł
Podstawa opodatkowania 1137 zł
Koszty uzyskania 1137 zł
Podatek do US 18% 204.66 zł
Kwota netto (na rękę) 2069.34 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2274 zł
Podstawa opodatkowania 454.8 zł
Koszty uzyskania 1819.2 zł
Podatek do US 18% 327.456 zł
Kwota netto (na rękę) 1946.544 zł