2250 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


2047.5
(z prawami autorskimi)

1926
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2250 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2047.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1926 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2250 zł
Podstawa opodatkowania 1125 zł
Koszty uzyskania 1125 zł
Podatek do US 18% 202.5 zł
Kwota netto (na rękę) 2047.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2250 zł
Podstawa opodatkowania 450 zł
Koszty uzyskania 1800 zł
Podatek do US 18% 324 zł
Kwota netto (na rękę) 1926 zł