218 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


198.38
(z prawami autorskimi)

186.608
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 218 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 198.38 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 186.608 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 218 zł
Podstawa opodatkowania 109 zł
Koszty uzyskania 109 zł
Podatek do US 18% 19.62 zł
Kwota netto (na rękę) 198.38 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 218 zł
Podstawa opodatkowania 43.6 zł
Koszty uzyskania 174.4 zł
Podatek do US 18% 31.392 zł
Kwota netto (na rękę) 186.608 zł