2100 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


1911
(z prawami autorskimi)

1797.6
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2100 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1911 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1797.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2100 zł
Podstawa opodatkowania 1050 zł
Koszty uzyskania 1050 zł
Podatek do US 18% 189 zł
Kwota netto (na rękę) 1911 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2100 zł
Podstawa opodatkowania 420 zł
Koszty uzyskania 1680 zł
Podatek do US 18% 302.4 zł
Kwota netto (na rękę) 1797.6 zł

Od 1 stycznia 2018 roku, 2100 zł to płaca minimalna. Przeczytaj więcej