2090 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


1901.9
(z prawami autorskimi)

1789.04
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2090 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1901.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1789.04 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2090 zł
Podstawa opodatkowania 1045 zł
Koszty uzyskania 1045 zł
Podatek do US 18% 188.1 zł
Kwota netto (na rękę) 1901.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2090 zł
Podstawa opodatkowania 418 zł
Koszty uzyskania 1672 zł
Podatek do US 18% 300.96 zł
Kwota netto (na rękę) 1789.04 zł