2018 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


1836.38
(z prawami autorskimi)

1727.408
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2018 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1836.38 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1727.408 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2018 zł
Podstawa opodatkowania 1009 zł
Koszty uzyskania 1009 zł
Podatek do US 18% 181.62 zł
Kwota netto (na rękę) 1836.38 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2018 zł
Podstawa opodatkowania 403.6 zł
Koszty uzyskania 1614.4 zł
Podatek do US 18% 290.592 zł
Kwota netto (na rękę) 1727.408 zł