201 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


182.91
(z prawami autorskimi)

172.056
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 201 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 182.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 172.056 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 201 zł
Podstawa opodatkowania 100.5 zł
Koszty uzyskania 100.5 zł
Podatek do US 18% 18.09 zł
Kwota netto (na rękę) 182.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 201 zł
Podstawa opodatkowania 40.2 zł
Koszty uzyskania 160.8 zł
Podatek do US 18% 28.944 zł
Kwota netto (na rękę) 172.056 zł