2001 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


1820.91
(z prawami autorskimi)

1712.856
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2001 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1820.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1712.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2001 zł
Podstawa opodatkowania 1000.5 zł
Koszty uzyskania 1000.5 zł
Podatek do US 18% 180.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1820.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2001 zł
Podstawa opodatkowania 400.2 zł
Koszty uzyskania 1600.8 zł
Podatek do US 18% 288.144 zł
Kwota netto (na rękę) 1712.856 zł