200 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


182
(z prawami autorskimi)

171.2
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 200 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 182 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 171.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 200 zł
Podstawa opodatkowania 100 zł
Koszty uzyskania 100 zł
Podatek do US 18% 18 zł
Kwota netto (na rękę) 182 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 200 zł
Podstawa opodatkowania 40 zł
Koszty uzyskania 160 zł
Podatek do US 18% 28.8 zł
Kwota netto (na rękę) 171.2 zł