1490 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


1355.9
(z prawami autorskimi)

1275.44
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1490 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1355.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1275.44 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1490 zł
Podstawa opodatkowania 745 zł
Koszty uzyskania 745 zł
Podatek do US 18% 134.1 zł
Kwota netto (na rękę) 1355.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1490 zł
Podstawa opodatkowania 298 zł
Koszty uzyskania 1192 zł
Podatek do US 18% 214.56 zł
Kwota netto (na rękę) 1275.44 zł