1400 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


1274
(z prawami autorskimi)

1198.4
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1400 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1274 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1198.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1400 zł
Podstawa opodatkowania 700 zł
Koszty uzyskania 700 zł
Podatek do US 18% 126 zł
Kwota netto (na rękę) 1274 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1400 zł
Podstawa opodatkowania 280 zł
Koszty uzyskania 1120 zł
Podatek do US 18% 201.6 zł
Kwota netto (na rękę) 1198.4 zł

    Frazy powiązane:

  • 1400 brutto ile to netto 2017