1370 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


1246.7
(z prawami autorskimi)

1172.72
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1370 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1246.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1172.72 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1370 zł
Podstawa opodatkowania 685 zł
Koszty uzyskania 685 zł
Podatek do US 18% 123.3 zł
Kwota netto (na rękę) 1246.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1370 zł
Podstawa opodatkowania 274 zł
Koszty uzyskania 1096 zł
Podatek do US 18% 197.28 zł
Kwota netto (na rękę) 1172.72 zł