134 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


121.94
(z prawami autorskimi)

114.704
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 134 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 121.94 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 114.704 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 134 zł
Podstawa opodatkowania 67 zł
Koszty uzyskania 67 zł
Podatek do US 18% 12.06 zł
Kwota netto (na rękę) 121.94 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 134 zł
Podstawa opodatkowania 26.8 zł
Koszty uzyskania 107.2 zł
Podatek do US 18% 19.296 zł
Kwota netto (na rękę) 114.704 zł