125 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


113.75
(z prawami autorskimi)

107
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 125 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 113.75 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 107 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 125 zł
Podstawa opodatkowania 62.5 zł
Koszty uzyskania 62.5 zł
Podatek do US 18% 11.25 zł
Kwota netto (na rękę) 113.75 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 125 zł
Podstawa opodatkowania 25 zł
Koszty uzyskania 100 zł
Podatek do US 18% 18 zł
Kwota netto (na rękę) 107 zł