11500 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


10465
(z prawami autorskimi)

9844
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 11500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 10465 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 9844 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 11500 zł
Podstawa opodatkowania 5750 zł
Koszty uzyskania 5750 zł
Podatek do US 18% 1035 zł
Kwota netto (na rękę) 10465 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 11500 zł
Podstawa opodatkowania 2300 zł
Koszty uzyskania 9200 zł
Podatek do US 18% 1656 zł
Kwota netto (na rękę) 9844 zł