1040 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


946.4
(z prawami autorskimi)

890.24
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1040 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 946.4 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 890.24 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1040 zł
Podstawa opodatkowania 520 zł
Koszty uzyskania 520 zł
Podatek do US 18% 93.6 zł
Kwota netto (na rękę) 946.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1040 zł
Podstawa opodatkowania 208 zł
Koszty uzyskania 832 zł
Podatek do US 18% 149.76 zł
Kwota netto (na rękę) 890.24 zł