1000 zł brutto, ile to netto? na umowie o dzieło


910
(z prawami autorskimi)

856
(bez praw autorskich)
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę brutto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 910 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1000 zł
Podstawa opodatkowania 500 zł
Koszty uzyskania 500 zł
Podatek do US 18% 90 zł
Kwota netto (na rękę) 910 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1000 zł
Podstawa opodatkowania 200 zł
Koszty uzyskania 800 zł
Podatek do US 18% 144 zł
Kwota netto (na rękę) 856 zł

    Frazy powiązane:

  • https://netto-brutto.eu/brutto/umowa-dzielo/1000