860 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

699

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 860 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 699 Sprawdzenie działania: 699 netto * 23% = 161 (to nasza kwota VAT) 699 netto + 161 VAT = 860 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 860 zł
Podatek VAT 23 % 161
Kwota netto 699 zł