6150 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

5000

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 6150 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5000 Sprawdzenie działania: 5000 netto * 23% = 1150 (to nasza kwota VAT) 5000 netto + 1150 VAT = 6150 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 6150 zł
Podatek VAT 23 % 1150
Kwota netto 5000 zł