590 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

480

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 590 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 480 Sprawdzenie działania: 480 netto * 23% = 110 (to nasza kwota VAT) 480 netto + 110 VAT = 590 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 590 zł
Podatek VAT 23 % 110
Kwota netto 480 zł