525 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

427

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 525 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 427 Sprawdzenie działania: 427 netto * 23% = 98 (to nasza kwota VAT) 427 netto + 98 VAT = 525 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 525 zł
Podatek VAT 23 % 98
Kwota netto 427 zł