400 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

325

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 400 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 325 Sprawdzenie działania: 325 netto * 23% = 75 (to nasza kwota VAT) 325 netto + 75 VAT = 400 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 400 zł
Podatek VAT 23 % 75
Kwota netto 325 zł