2660 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

2163

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2660 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2163 Sprawdzenie działania: 2163 netto * 23% = 497 (to nasza kwota VAT) 2163 netto + 497 VAT = 2660 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2660 zł
Podatek VAT 23 % 497
Kwota netto 2163 zł