2550 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

2073

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2550 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2073 Sprawdzenie działania: 2073 netto * 23% = 477 (to nasza kwota VAT) 2073 netto + 477 VAT = 2550 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2550 zł
Podatek VAT 23 % 477
Kwota netto 2073 zł