216 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

176

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 216 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 176 Sprawdzenie działania: 176 netto * 23% = 40 (to nasza kwota VAT) 176 netto + 40 VAT = 216 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 216 zł
Podatek VAT 23 % 40
Kwota netto 176 zł