1050 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

854

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1050 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 854 Sprawdzenie działania: 854 netto * 23% = 196 (to nasza kwota VAT) 854 netto + 196 VAT = 1050 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1050 zł
Podatek VAT 23 % 196
Kwota netto 854 zł