1028 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

836

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1028 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 836 Sprawdzenie działania: 836 netto * 23% = 192 (to nasza kwota VAT) 836 netto + 192 VAT = 1028 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1028 zł
Podatek VAT 23 % 192
Kwota netto 836 zł