1017 zł brutto, ile to netto? na umowie b2b

827

kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy:

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1017 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 827 Sprawdzenie działania: 827 netto * 23% = 190 (to nasza kwota VAT) 827 netto + 190 VAT = 1017 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1017 zł
Podatek VAT 23 % 190
Kwota netto 827 zł