9001 zł brutto, ile to netto?

 

6337.93 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 878.4976 zł
Składka rentowa 135.015 zł
Składka chorobowa 220.5245 zł
Składka zdrowotna 699.03 zł
Zaliczka na podatek 730 zł

6550.87 zł
netto (na rękę)

7705 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 878.4976 zł
Składka rentowa 135.015 zł
Składka chorobowa 220.5245 zł
Składka zdrowotna 699.03 zł
Zaliczka na podatek 517.06zł

7704.856 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1296.144 zł

7318 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1683 zł

Umowa o pracę

6337.93
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 9001 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 9001 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 9001 = 878.4976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 9001 = 135.015 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 9001 = 220.5245 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1234.0371 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9001 - 1234.0371 = 7766.9629 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 7766.9629 * 9% = 699.03 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 7766.9629 * 7,75% = 601.94 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 9001 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1234.0371 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 9001 zł - 1234.0371 zł - 111.25 zł = 7656 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 7656 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (7656 * 18%) - 46,33 zł = 1331.75 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1331.75 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 7766.9629 * 7,75 % = 601.94 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 7656 zł - 601.94 zł = 730 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 9001 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1234.0371 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 699.03 zł

  Zaliczka na podatek - 730 zł

  Wynagrodzenie netto: 9001 zł - 1234.0371 zł - 699.03 zł -730 zł = 6337.93 zł

Umowa zlecenie

6550.87
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 878.4976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 135.015 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 220.5245 zł
Razem składki ZUS 1234.0371 zł
Koszty uzyskania 20% 1553.39258 zł
Podstawa opodatkowania 6214 zł
Zaliczka na podatek 517.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 601.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 699.03 zł
Kwota netto (na rękę) 6550.87 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 7705 zł

Umowa o dzieło

7704.856
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 9001 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 8190.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7704.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 9001 zł
Podstawa opodatkowania 4500.5 zł
Koszty uzyskania 4500.5 zł
Podatek do US 18% 810.09 zł
Kwota netto (na rękę) 8190.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 9001 zł
Podstawa opodatkowania 1800.2 zł
Koszty uzyskania 7200.8 zł
Podatek do US 18% 1296.144 zł
Kwota netto (na rękę) 7704.856 zł

Umowa B2B

7318
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 9001 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 7318 Sprawdzenie działania: 7318 netto * 23% = 1683 (to nasza kwota VAT) 7318 netto + 1683 VAT = 9001 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 9001 zł
Podatek VAT 23 % 1683
Kwota netto 7318 zł

Najciekawsze: