8501 zł brutto, ile to netto?

 

5990.31 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 829.6976 zł
Składka rentowa 127.515 zł
Składka chorobowa 208.2745 zł
Składka zdrowotna 660.2 zł
Zaliczka na podatek 685 zł

6187.81 zł
netto (na rękę)

7277 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 829.6976 zł
Składka rentowa 127.515 zł
Składka chorobowa 208.2745 zł
Składka zdrowotna 660.2 zł
Zaliczka na podatek 487.5zł

7276.856 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1224.144 zł

6911 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1590 zł

Umowa o pracę

5990.31
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8501 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 8501 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 8501 = 829.6976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 8501 = 127.515 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 8501 = 208.2745 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1165.4871 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 8501 - 1165.4871 = 7335.5129 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 7335.5129 * 9% = 660.2 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 7335.5129 * 7,75% = 568.5 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 8501 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1165.4871 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 8501 zł - 1165.4871 zł - 111.25 zł = 7224 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 7224 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (7224 * 18%) - 46,33 zł = 1253.99 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1253.99 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 7335.5129 * 7,75 % = 568.5 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 7224 zł - 568.5 zł = 685 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 8501 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1165.4871 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 660.2 zł

  Zaliczka na podatek - 685 zł

  Wynagrodzenie netto: 8501 zł - 1165.4871 zł - 660.2 zł -685 zł = 5990.31 zł

Umowa zlecenie

6187.81
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 829.6976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 127.515 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 208.2745 zł
Razem składki ZUS 1165.4871 zł
Koszty uzyskania 20% 1467.10258 zł
Podstawa opodatkowania 5868 zł
Zaliczka na podatek 487.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 568.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 660.2 zł
Kwota netto (na rękę) 6187.81 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 7277 zł

Umowa o dzieło

7276.856
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 8501 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7735.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7276.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8501 zł
Podstawa opodatkowania 4250.5 zł
Koszty uzyskania 4250.5 zł
Podatek do US 18% 765.09 zł
Kwota netto (na rękę) 7735.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 8501 zł
Podstawa opodatkowania 1700.2 zł
Koszty uzyskania 6800.8 zł
Podatek do US 18% 1224.144 zł
Kwota netto (na rękę) 7276.856 zł

Umowa B2B

6911
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 8501 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 6911 Sprawdzenie działania: 6911 netto * 23% = 1590 (to nasza kwota VAT) 6911 netto + 1590 VAT = 8501 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 8501 zł
Podatek VAT 23 % 1590
Kwota netto 6911 zł

Najciekawsze: