7499 zł brutto, ile to netto?

 

5291.51 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 731.9024 zł
Składka rentowa 112.485 zł
Składka chorobowa 183.7255 zł
Składka zdrowotna 582.38 zł
Zaliczka na podatek 597 zł

5458 zł
netto (na rękę)

6419 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 731.9024 zł
Składka rentowa 112.485 zł
Składka chorobowa 183.7255 zł
Składka zdrowotna 582.38 zł
Zaliczka na podatek 430.51zł

6419.144 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1079.856 zł

6097 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1402 zł

Umowa o pracę

5291.51
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7499 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 7499 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 7499 = 731.9024 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 7499 = 112.485 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 7499 = 183.7255 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1028.1129 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 7499 - 1028.1129 = 6470.8871 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 6470.8871 * 9% = 582.38 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 6470.8871 * 7,75% = 501.49 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 7499 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1028.1129 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 7499 zł - 1028.1129 zł - 111.25 zł = 6360 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 6360 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (6360 * 18%) - 46,33 zł = 1098.47 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1098.47 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 6470.8871 * 7,75 % = 501.49 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 6360 zł - 501.49 zł = 597 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 7499 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1028.1129 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 582.38 zł

  Zaliczka na podatek - 597 zł

  Wynagrodzenie netto: 7499 zł - 1028.1129 zł - 582.38 zł -597 zł = 5291.51 zł

Umowa zlecenie

5458
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 731.9024 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 112.485 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 183.7255 zł
Razem składki ZUS 1028.1129 zł
Koszty uzyskania 20% 1294.17742 zł
Podstawa opodatkowania 5177 zł
Zaliczka na podatek 430.51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 501.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 582.38 zł
Kwota netto (na rękę) 5458 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 6419 zł

Umowa o dzieło

6419.144
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 7499 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6824.09 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 6419.144 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 7499 zł
Podstawa opodatkowania 3749.5 zł
Koszty uzyskania 3749.5 zł
Podatek do US 18% 674.91 zł
Kwota netto (na rękę) 6824.09 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 7499 zł
Podstawa opodatkowania 1499.8 zł
Koszty uzyskania 5999.2 zł
Podatek do US 18% 1079.856 zł
Kwota netto (na rękę) 6419.144 zł

Umowa B2B

6097
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 7499 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 6097 Sprawdzenie działania: 6097 netto * 23% = 1402 (to nasza kwota VAT) 6097 netto + 1402 VAT = 7499 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 7499 zł
Podatek VAT 23 % 1402
Kwota netto 6097 zł

Najciekawsze: