551 zł brutto, ile to netto?

 

450.67 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 53.7776 zł
Składka rentowa 8.265 zł
Składka chorobowa 13.4995 zł
Składka zdrowotna 42.79 zł
Zaliczka na podatek -18 zł

401.52 zł
netto (na rękę)

472 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 53.7776 zł
Składka rentowa 8.265 zł
Składka chorobowa 13.4995 zł
Składka zdrowotna 42.79 zł
Zaliczka na podatek 31.15zł

471.656 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 79.344 zł

448 zł
netto (na rękę)VAT 23% 103 zł

Umowa o pracę

450.67
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 551 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 551 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 551 = 53.7776 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 551 = 8.265 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 551 = 13.4995 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 75.5421 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 551 - 75.5421 = 475.4579 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 475.4579 * 9% = 42.79 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 475.4579 * 7,75% = 36.85 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 551 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 75.5421 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 551 zł - 75.5421 zł - 111.25 zł = 364 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 364 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (364 * 18%) - 46,33 zł = 19.19 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 19.19 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 475.4579 * 7,75 % = 36.85 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 364 zł - 36.85 zł = -18 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 551 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 75.5421 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 42.79 zł

  Zaliczka na podatek - -18 zł

  Wynagrodzenie netto: 551 zł - 75.5421 zł - 42.79 zł --18 zł = 450.67 zł

Umowa zlecenie

401.52
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 53.7776 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 8.265 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 13.4995 zł
Razem składki ZUS 75.5421 zł
Koszty uzyskania 20% 95.09158 zł
Podstawa opodatkowania 380 zł
Zaliczka na podatek 31.15 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 36.85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 42.79 zł
Kwota netto (na rękę) 401.52 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 472 zł

Umowa o dzieło

471.656
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 551 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 501.41 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 471.656 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 551 zł
Podstawa opodatkowania 275.5 zł
Koszty uzyskania 275.5 zł
Podatek do US 18% 49.59 zł
Kwota netto (na rękę) 501.41 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 551 zł
Podstawa opodatkowania 110.2 zł
Koszty uzyskania 440.8 zł
Podatek do US 18% 79.344 zł
Kwota netto (na rękę) 471.656 zł

Umowa B2B

448
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 551 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 448 Sprawdzenie działania: 448 netto * 23% = 103 (to nasza kwota VAT) 448 netto + 103 VAT = 551 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 551 zł
Podatek VAT 23 % 103
Kwota netto 448 zł

  Frazy powiązane:

 • 551 netto

Najciekawsze: